ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי נבדל במהותו מביטוח בריאות של קופות החולים הקרוי : ביטוח משלים. בישראל קיימים 3 רבדים לכיסוי ביטוח בריאות מלא. כל רובד עונה על צורך אחר. במאמר הבא נדון מדוע בישראל שיווק של ביטוח רפואי פרטי קשה יותר ממקומות אחרים. 
מה רמת הכיסוי הרפואי שלך? 
בטרם אנחנו נכנסים לעומק של ביטוח בריאות, ראוי שנכיר את רובדי הכיסוי הביטוחי בארץ.

  • הרובד הראשון מכוסה על ידי קופת החולים: כלומר, האזרח משלם ממשכורותו אחוז מסוים לביטוח בריאות המועבר בפועל לקופת החולים בה הוא חבר, בתמורה הוא זכאי לקבל שירותים רפואיים בסיסיים מקופת החולים, רופא משפחה, השתתפות של שיעורים ניכרים בעת רכישת תרופות בסל הבריאות. 

  • הרובד השני : ביטוח משלים. אלה הביטוחים הנוספים שמציעות קופות החולים לחבריהן בתשלום חודשי נוסף, על מנת להרחיב את הכיסוי הבסיסי להשתתפות בטיפולים יקרים, שיעור השתתפות ניכר ביעוץ רופא מומחה, בדיקות הריון וכדומה.

  • הרובד השלישי : ביטוח בריאות פרטי. ביטוח בריאות פרטי, נועד לתת מענה כספי לטיפול בקטסטרופות. כלומר: השתלות, ניתוחים בחו"ל, כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות. 
בגלל שביטוח בריאות פרטי עונה למקרים של קטסטרופות ולא למקרים שכיחים יותר, הוא פחות נפוץ לשיווק בארץ. הרבה אזרחים לא ערים לצורך שלו ברגעים הכי קשים. לרוב משווק מטעם מקום העבודה. 
ביטוחי בריאות רבים נמצא היום בשוק, הנבדלים ביניהם ברמת הכיסויים, תקרת הכיסוי וההרחבות לפוליסה הבסיסית שאמורה לכסות: השתלות, ניתוחים פרטיים וכיסוי לתרופות שינן בסל הבריאות. 

ביטוח בריאות – כמה זה עולה? 
גובה הפרמיה לביטוח בריאות פרטי נקבעת לפי סוג הכיסוי, חברת הביטוח, גיל המבוטח, מצבו הרפואי, מין המבוטח, מעשן או לא מעשן. בטרם המועמד לביטוח מציע את עצמו לחברת הביטוח להיות מבוטח בביטוח רפואי, הוא ממלא שאלון רפואי נרחב המסקר את היסטוריית המצב הבריאותי שלו. 
חברות הביטוח עשויות לדחות מועמדים לביטוח בריאות בשל מצבם הבריאותי, או לחילופין להציע החרגה למצב רפואי קיים. דוגמה- אם המבוטח מצהיר על נטילת כדורים פסיכיאטריים באופן קבוע, חברת הביטוח יכולה להחריג בעיות נפש, ויש חברות מחמירות יותר שיחריגו גם בעיות כבד, כי הרופאים והאקטוארים שעובדים עם חברת הביטוח הזו, יאשרו שכדורים אלה מתפרקים בכבד ולאורך זמן עשויים לגרום לבעיות בכבד. (**זוהי דוגמה בלבד, ואין מן האמור להוות מידע רפואי מוסמך)
חברות ביטוח מאוד מגוונות בתנאי הביטוחי בריאות שהם מאשרים בפוליסות. אין מדיניות אחידה לאישור ביטוחים פרטיים בין חברות הביטוח, ומחלקות החיתום שלהן נבדלות זו מזו. 
כל הצעה לפוליסת ביטוח פרטי עוברת מסלול חיתום. באם הצהרת הבריאות של המועמד לביטוח נקייה, אינו מעשן וגילו צעיר יחסית, הוא עובר ב"מסלול חיתום ירוק", וכך הפרמיה הנקבעת לו לתשלום היא בהתאם למה שכתוב בהצעה, ללא החרגות בכיסוי הביטוחי. באם המועמד הצהיר על בעיית בריאות, או על עישון, או מצב רפואי קודם לא נקי, עוברת ההצעה ב"מסלול חיתום אדום", זהו מסלול ארוך יותר, נבדק מצבו הרפואי על ידי חתמים ובעיקר כדאיות חברת הביטוח להתחייב לו שאם יחול מקרה הביטוח, ישולמו לו סכומי עתק. כאן קובעים אם לדחות את הצעה לביטוח על הסף, או לאשר לו כיסוי רפואי פרטי תחת תנאים שקבעה חברת הביטוח. 
הליך החיתום צפוי לקחת עד שבועיים שלושה, ובסופו ייצא מסמך מחברת הביטוח על שינויים בהצעה לביטוח, התקף לחודשיים עליו המבוטח צריך לחתום ולהחזיר לחברת הביטוח על מנת להחיל ביטוח רפואי פרטי.
ביטוח בריאות פרטי- אם יש החרגות כדאי לבחון את מועמדותכם בחברה אחרת שיכולה להקל. 
אל תישארו לא מכוסים. במקרים רבים ביטוח בריאות פרטי הציל חיים.