ביטוח משכנתא

כשנגיע לבנק בו בחרנו לקחת את המשכנתא שלנו, נגלה כי תנאי הכרחי להחלת המשכנתא הוא  רכישת פוליסת ביטוח משכנתא. בבנקים יציעו  לכם לבטח דרך קולקטיב הבנק, סוכן הביטוח יבחן עבורכם מספר חלופות זולות יותר ממספר חברות ביטוח לפוליסות ביטוח משכנתא שיספקו את הבנק.  ומה אתם צריכים לדעת על ביטוח משכנתא? 

ביטוח משכנתא למעשה הוא שם כולל לשני סוגי ביטוחים שאנו רוכשים: ביטוח מבנה – שמטרתו היא לפצות את בעלי הדירה במקרים של נזק למבנה כמו: שריפה, רעידת אדמה, חלונות וכו' וביטוח חיים- מטרתו לפצות במקרה של מות אחד הלווים ופגיעה ביכולת המשך תשלומי המשכנתא. יש לציין כי ביטוח חיים  הנמכר תחת ביטוח דירה, הוא פוליסה משועבדת למוטב אחד: הבנק. 

ביטוח משכנתא – למבנה
רבים מביטוחי המשכנתא למבנה במטרה להוזיל את עלויות הפוליסה אינם כוללים סעיפים חשובים. אז נכון שמנסים להוזיל עלויות, אבל יחד עם זאת , אם כבר מבטחים את הבית, על עוד כמה שקלים בודדים בחודש כדאי שתהיה פוליסה שאכן תפצה אותנו במקרים שצריך. לדוגמה, הרבה ביטוחי מבנה אינם כוללים ביטוח לצד ג'. ביטוח מבנה לצד ג' הוא פיצוי צד שלישי על נזק שמקורו במבנה אותה דירה. לדוגמה: פגיעה של אדם אחר בדירה עקב נזקי צנרת. או נזק שנגרם למבנה עקב רעידת אדמה, על כיסוי זה, נדון בנפרד. 

מה מכסה ביטוח משכנתא -  מבנה ? 
חוק הביטוח מחייב את כל חברות הביטוח לכסות כיסויים בסיסיים תחת הכותרת ביטוח מבנה. בשל התחרות ההולכת ועולה בשוק הביטוחים, חברות ביטוח נוהגות להוסיף כיסויים מעבר לביטוח הבסיסי כדי להפוך את הביטוח שלהם לאטרקטיבי יותר. הכיסויים הבסיסיים לביטוח מבנה הם נזקים במקרה של: שריפה, פיצוץ בדירה, פריצה , פגיעה בגג הדירה מכלי טיס, פגיעה מברקים, התנגשות כלי רכב בדירה. מה שלא כלול בביטוח מבנה הוא נזקים למבנה הדירה בשל מלחמה או פעולת טרור. פיצוי מנזקי מלחמה מפצה משרד הביטחון. נזקי רעידת אדמה. לאור מספר מקרי רעידת אדמה שקרו באזור סביב מדינת ישראל, קיים סיכוי לרעידת אדמה במדינת ישראל גם. אולם לא ידוע אם אכן תפרוץ, ומתי תפרוץ, ובמקרה של נזקים לדירה עקב רעידת אדמה,  המדינה אינה מפצה את בעלי הבית. חברות הביטוח מוסיפות כיסוי זה בנפרד

ביטוח משכנתא – חיים
פוליסת ביטוח חיים נועדה לפצות את משפחת המבוטח מבחינה כספית במקרה של מוות. אולם פוליסת ביטוח חיים כאשר היא נמכרת במסגרת ביטוח משכנתא, הפיצוי במקרה מות המבוטח ניתן לבנק שהלווה את המשכנתא , וכך בן או בת הזוג שנותרו בחיים לא יצטרכו לשאת בנטל תשלומי המשכנתא לבד. בעת חתימה על פוליסה לביטוח חיים במסגרת המשכנתא, המבוטח יידרש לחתום על סעיף מוטב שאינו חוזר, היות שאת המוטב בפוליסה זו, לא ניתן לשנות.