ביטוח לעסקים

ביטוח לעסק

בית העסק הוא מקור הפרנסה של בעליו ועובדיו. ביטוח לעסק בא להגן על המשך תיפקוד העסק בקרות נזקים שעשויים להשפיע על המשך עיסוקו. כמו כן ביטוח לעסק מגן גם על העובדים וסחורות. ביטוח לעסק – מה הוא כולל?

ביטוח לעסק בסיסי לעומת מקיף

ביטוח לעסק יכול להיות בסיסי מאוד. ניתן להרחיב אותו בצורה מאוד מקיפה, תלוי עד כמה בעל העסק מעריך את אובדן הנזקים שלו לעומת הפרמיה שתשולם.

ביטוח לעסק הבסיסי , הוא פשוט מאוד. הוא כולל ביטוח תכולה ומבנה. כאן בעל העסק מקבל הגנה במקרה של גניבה, פריצה, שריפה ופיצוי על נזקי תכולה. הביטוח לעסק המקיף, היותר מורחב מספק גם מיקום חלופי לעבודה, פינוי הריסות, נזקי גוף ורכוש לעובדים, פיצוי על אובדן מלאי וחומרי גלם, שחזור מסמכים, תיקון מכונות ועוד.

ביטוח, לא רק לעסק

חברות ביטוח מציעות תוכניות שונות על פי הרחבות שונות שיש לפוליסות, ובהתאם לגובה הכיסוי. יחד עם זאת, מוצע לרוכשים ביטוח לעסק ביטוחים נלווים שקשורים למעשה בהגנה כוללת על מקור העיסוק. הפרמיה נקבעת לפי סוג העיסוק, והסבירות לסיכון בו ומספר העובדים בעסק.

·      ביטוח אובדן רווחים – כתוצאה מנזק שיכול להיות והעסק מושבת, או שהפך למיקום שלא ניתן לעבוד בו, ביטוח אובדן רווחים כחלק מביטוח לעסק בא לפצות את בעלי העסק על אובדן ההכנסה הנובעת מהנזק.

·      ביטוח רכוש במעבר – מיועד ליבואנים או יצואנים שמעבירים סחורות דרך נמלים, או בהטסה מחו"ל ובמהלך ההובלה  נגרם לסחורה נזק . הפוליסה מפרטת את הסיבות לגרימת הנזק המזכות פיצוי לבעל העסק.

·         ביטוח אחריות אישית- כיסוי למעביד במקרה של נזק שנגרם לצד ג' בעקבות רשלנות או טעות מקצועית

·         ביטוח חבות מעבידים – זהו ביטוח שלמעשה בא לפצות מעבר לסכומים שמפצה ביטוח לאומי במקרה של ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, פיצויים. הפוליסה מיועדת למקרי נזיקין שהעובד תובע את בעל העסק. הביטוח תקף רק לארועים שקרו בתקופת הביטוח, עד לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה. לדוגמה, אם עובד לשעבר בחר לתבוע את המעביד בשל מקרה שקרה בתקופה שעבד, הפוליסה תקפה לזמן עבודתו של העובד בעסק.

ביטוח לעסק, נתון להרחבות רבות. כל בעל עסק, שבא לבטח את מקור העבודה שהוא מייצר, צריך לחשוב מה הסבירות לקרות נזק שיכול לגרום לתחום העיסוק שלו לרדת לתהום של חבויות, אובדן רכוש, אובדן רווחים וכו'.

חברות הביטוח יוצאות בתכניות עם שמות ייעודיים לתחומי עיסוק כדי לשווק את הפוליסות שלהן. לדוגמה : ביטוח לרופאים, ביטוח לגננות וכיו"ב ראוי להתייעץ עם סוכן ביטוח שיכול להגן גם במקרי תביעה כדי  שיבחר עבורך את הביטוח לעסק המתאים ביותר.