ביטוח חיים

ביטוח חיים פרטי עניין שרבים לא חושבים עליו, אבל חשיבותו היא עליונה אם חושבים על הפגיעה באיכות חייהם של השארים במקרה מות המבוטח. בהרבה תחומים ניתקל בהצעה או דרישה לביטוח חיים כערובה להבטחת איכות חיי המשפחה מבחינה כלכלית גם לאחר מות המפרנס העיקרי. לדוגמה: משכנתא, ביטוח חיים מטעם העבודה. ביטוח חיים פרטי. למה לחשוב עליו עוד בחיים? 

ביטוח חיים פרטי – ההגדרה הבסיסית
פוליסה לביטוח חיים היא למעשה חוזה מחייב בין חברת הביטוח לבין המבוטח, המבטיחה לפצות בסכום הנקוב בפוליסה את שארי המבוטח, או המוטבים שנקבעו במקרה מות המבוטח. במקרה של ביטוח חיים שאנו מתחייבים לרכוש כתנאי לקבלת משכנתא מהבנק, המוטב הבלעדי הוא הבנק. כך שבמקרה מות המבוטח, תהיה ערבות מחברת הביטוח לקבל את סכום הביטוח, כערך הדירה לבנק. ובכך גם פוטרים את האלמן/אלמנה להמשך תשלומי המשכנתא. 
להגדרה הבסיסית הזו לביטוח חיים פרטי, נוספים לפי תוכניות ובמטרה לייחד את הפוליסות כיסויים נוספים. כמו : כיסוי עוד בחיים. כיסוי זה נועד לפצות את המבוטח ברגע שנודע לו על מחלה סופנית, במחצית מהסכום שנועד לשארים. המבוטח רשאי לעשות עם הכסף ככל העולה על רוחו, בטרם יסיים את חייו. 
חברות רבות נוהגות להוסיף עוד כיסויים נלווים כדי לייחד את הפוליסה לביטוח חיים. כמו: כיסוי נוסף למוות מתאונה, כיסוי נוסף לנכות מתאונה. 

מה ההבדל בין ביטוח חיים פרטי לביטוח חיים מהעבודה? 
ביטוח חיים מהעבודה הוא אותו ביטוח שנרכש במסגרת ביטוח מנהלים. פוליסה לביטוח מנהלים יכולה לכלול במסגרת הפרמיה המשולמת סכום לביטוח חיים (בשפה הביטוחית: ריסק), כאשר יתרת הפרמיה מופנית לחיסכון לגיל קצבה. סוכני ביטוח רבים ממליצים להפריד בפוליסות את הכיסוי למקרה מוות (לרכוש ביטוח חיים פרטי) ואת החיסכון, מכמה סיבות: הפרמיה לביטוח חיים יקרה יותר במסגרת ביטוח מנהלים. יתר על כן, במקום שכל הפרמיה תוקצה לחיסכון לגיל פרישה, עד 35% מהפרמיה החודשית ניתן להפנות לרכישת ביטוח חיים. כך שבסופו של דבר החיסכון לגיל פרישה נפגע. כמו כן, במעבר בין מעסיקים, והשפעת השתנות השכר על הפרמיה לביטוח חיים, עשויה לפגוע בסכום ביטוח חיים (אם הפרמיה המשולמת תהיה נמוכה יותר), ובכך לפגוע בכיסוי המשפחתי. 
ביטוח חיים שרוכשים באופן פרטי משולם ישירות מכרטיס אשראי של המבוטח ונשאר קבוע לאורך כל תקופת הביטוח, הוא זול יותר, אינו מותנה בשינויים בשכר, והסיבה העיקרית היא שאינו פוגע בהכנסה העתידית בגיל פרישה. 
הפרמיה לביטוח חיים נקבעת על פי גיל המבוטח, מעשן/לא מעשן, מין המבוטח. בעבר מכרו ביטוחי חיים שהפרמיה היתה קבועה לאורך כל חיי הפוליסה. היום כבר לא משווקים ביטוחי חיים בפרמיה קבועה היות וככל שהמבוטח נעשה מבוגר יותר, הפרמיה לביטוח חיים עולה. 
שארי המבוטח רשאים לבחור בקרות מקרה הביטוח הם מבקשים לקבל את הסכום ביטוח כקצבה לאורך השנים, או כסכום חד פעמי. 
ביטוח חיים פרטי, להקל על כאב האובדן , אי אפשר. אבל בא להקל על התמודדות המשפחה במקרה מות המבוטח.